Uitnodiging werkbezoek BIJ12

Gepubliceerd op 6 februari 2020 om 19:00

Leer meer over stikstof, subsidies of faunaschade!

Geacht statenlid,


Op het afgelopen IPO-jaarcongres heeft u tijdens de Meet&Greet al kort kennis kunnen maken met BIJ12. Als uitvoeringsorganisatie van het IPO ondersteunen wij provincies bij hun taken op het gebied van natuur en landschap, stikstof, faunaschade, grondwaterschade en beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen.

Als vervolg op het IPO-jaarcongres nodigen wij u van harte uit voor een werkbezoek aan BIJ12 op maandag 23 maart 2020. 

Tijdens het werkbezoek maakt u via workshops nader kennis met ons werk. U kunt kiezen uit de volgende thema's:

  • Stikstof: landelijk informatiepunt stikstof, samenwerken rond data.
  • Subsidiestelsel Natuur en Landschap: voor beheer en ontwikkeling van natuur en boerennatuur.
  • Natuurmonitoring: verzamelen, verwerken en rapporteren, bijvoorbeeld de Voortgangsrapportage Natuur.
  • Nationale Databank Flora en Fauna: met meer dan 150 miljoen waarnemingen dé bron van gegevens over (beschermde) planten en dieren voor ruimtelijke ontwikkelingen, natuurbeheer en beleidsevaluatie stikstof.
  • Faunaschade: voorkomen, bestrijden en vergoeden van schade door dieren, van gans tot wolf.
  • Grondwaterschade: onderzoek en advies over schade door grondwaterwinningen met provinciale vergunning.
  • Omgevingswet: informatieproducten over natuur en externe veiligheid voor toepassing in de nieuwe Omgevingswet, zoals de Informatiekaart Natuur.
  • Beheer van informatievoorzieningen voor provincies en publiek: zoals Archeodepot.nlRisicokaart.nl en Zwemwaterportaal.nl.

U kunt uw belangstelling voor één of meer onderwerpen doorgeven via het aanmeldformulier. Mist u een onderwerp? Dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Programma

15.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
16.00 uur   Welkom en introductie BIJ12                
16.15 uur   Workshops
17.45 uur   Wrap up
18.15 uur   Dinerbuffet

Tijdens het programma is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en ontmoeting met andere statenleden.


Adres


BIJ12, Leidseveer 2, 3511 SB, Utrecht. Kijk hier voor de routebeschrijving.

U kunt via onderstaande link aangeven of u aanwezig bent. Graag tot ziens op 23 maart!

Henry Meijdam                                          Jolinda van der Endt                
directeur IPO                                             directeur BIJ12

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.