ALV 1 oktober

Gepubliceerd op 25 september 2019 om 10:24

Voor in de agenda: ALV op 1 oktober van 18:00 - 19:00 tijdens het IPO-congres

De ALV vindt simultaan plaats met het IPO-congres dat 1 en 2 oktober plaatsvindt in Groningen. Op dezelfde locatie hebben wij een ruimte tot onze beschikking op dinsdag 1 oktober van 18:00 - 19:00, waarna het congres aanvangt om 19:00. De locatie is de koffiekamer in het Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Begroting 2020 en vaststellen van de contributie 2020 (wordt op de vergadering gepresenteerd)
4. Toelichting ontwikkelingen m.b.t. vergoeding en rechtspositie van Statenleden 
5. Toelichting digitaal leerplatform voor Statenleden, commissieleden en fractiemedewerkers
6. Afscheid bestuursleden

  • Teus Dorrepaal
  • Lucia van Milaan

7. Benoemen nieuwe bestuursleden

  • Toelichting proces
  • Voordrachten 

Volgens artikel 9 van de statuten doet het bestuur een of meerdere bindende voordrachten. De volgende personen zullen tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgedragen als lid van het bestuur van Statenlidnu.

  • Rosalie Bedijn, lid van Provinciale Staten Zuid-Holland
  • Rendert Algra, lid van Provinciale Staten Fryslan  

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Collectief lidmaatschap provincies

De provincies die collectief lid zijn van Statenlidnu, zijn in hun totaliteit uitgenodigd per mail. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.