Één derde statenleden geconfronteerd met agressie en geweld

Gepubliceerd op 16 juli 2018 om 12:39

Uit de monitor Agressie en Geweld die door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd blijkt dat één derde van de statenleden het afgelopen jaar geconfronteerd is met agressie en geweld als gevolg van de werkzaamheden als statenlid. Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) reageert geschokt 'Het is onacceptabel dat statenleden hier mee te maken hebben. Als samenleving moeten we het juist enorm waarderen dat mensen zich met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak. Je kan van mening verschillen, dat mag en dat is ook goed, maar agressie en geweld kan én mag nooit getolereerd worden'. 

Verbale agressie komt onder statenleden het vaakst voor (31%), gevolgd door bedreiging/ intimidatie (13%) en fysieke agressie 2%)
Uitingen van agressie en geweld tegenover statenleden vooral via social media, face-to -face en per e-mail.

Impact incident

De helft van de slachtoffers ervaart een effect van het incident. Statenleden geven aan vooral een effect op werkplezier te ervaren, effecten op eigen gedrag (bijvoorbeeld: voorzichtiger geworden, anders omgaan met burgers) en geestelijke gezondheid.

Bespreken en aangifte incident

De meerderheid van de statenleden heeft het meest recente incident niet besproken, dan wel er een melding van gemaakt. De groep die het wel heeft besproken is tevreden over de wijze waarop het incident is besproken. De meerderheid van de statenleden geeft aan dat er geen aangifte bij de politie gedaan is. Tot slot, de meerderheid van de statenleden geeft aan dat het incident niet door de organisatie geregistreerd is.

Handelen bij gevoelens van onveiligheid

Slechts weinig statenleden (3%) hebben zich in de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig gevoeld door hun werk als statenlid. Dat geldt ook voor mensen uit hun privé omgeving (5%). Een kwart van de statenleden geeft aan precies te weten wat ze moeten doen als zich thuis een bedreigende of onveilige situatie voordoet (als gevolg van hun werk). Net iets meer dan de helft (57%) denkt ongeveer te weten hoe ze moeten handelen.
Een kwart van de statenleden heeft wel eens met het thuisfront besproken wat ze moeten doen als ze zich bedreigd of onveilig voelen. Een veel grotere groep (64%) geeft aan dit nog nooit te hebben gedaan.

Factsheet Statenleden

Alle informatie uit de monitor Agressie en Geweld over statenleden is voor Statenlidnu in een speciale factsheet opgenomen. Deze kunt u hieronder downloaden.

factsheet monitor agressie en geweld statenlidnu
PDF – 353,7 KB 603 downloads