Blog: Lucia van Milaan

Gepubliceerd op 29 maart 2017 om 11:10

Sinds vijf jaar vervul ik de functie lid van de IPO-Algemene Verenigingsvergaderingen en samen met Fokko Spoelstra vertegenwoordig ik Gelderland daarin. Deze bijeenkomsten, waarin alle provincies zitting hebben, zijn voor menig Statenlid een groot vraagteken. Wat betekent deze functie? Waarvoor zit je daar en vooral wat doe je daar? De concrete opdracht is netjes in statuten vastgelegd. De Algemene Vergadering (AV) voert de ‘Governance’-rol binnen de vereniging uit zoals controletaken op het IPO-bestuur als het gaat over verenging begroting en onroerend goed zoals onlangs bij het nieuwe onderkomen van het IPO in Den Haag.

In de praktijk liepen de deelnemende AV-leden vaak tegen het feit aan dat zij hun rol wilden uitbreiden. Echter het principe: “Je kunt er wel wat van vinden, maar je gaat er niet over”, kwam steeds om de hoek kijken. De behoefte groeide om gezamenlijk apolitiek bij grote vraagstukken – zoals de nieuwe Omgevingswet, energie en mobiliteit – op te trekken en deze onderwerpen te kunnen belichten over de provinciegrens heen. Gelijktijdig speelde ook mee dat er in elke provincie signalen waren dat er vragen waren als: Hoe Statenleden kunnen worden ondersteund in hun rechtspositie. Wie komt er voor het Statenlid op?

Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit de AV-leden om het takenpakket te vergroten. In juli 2016 is dit verzoek in de algemene ledenvergadering positief ontvangen. Vanaf dat moment kon de AV stappen ondernemen om te onderzoeken hoe zij deze behoefte aan ondersteuning kunnen uitvoeren en vormgeven. Een flink aantal AV-leden ging als kwartiermakers aan de slag. De eerste vergaderingen waren ter oriëntatie, hoe werkt het bij de raadsleden, een gesprek met bestuur van Raadslid.Nu volgde. Daarna volgde de verenigingen voor bestuurders bij de waterschappen en de griffiers die ook hun ervaringen met ons deelden. Op de valreep van een inzendingsdatum werd met stoom en kokend water nog een subsidie ingediend voor de oprichtingskosten die ons werd toegekend. De vereniging voor Statenleden begon steeds meer vorm en body te krijgen. De ondersteuning van het IPO door mankracht is daarbij van grote waarde.

In december 2016 was het zover dat er een bestuur moest worden gevormd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorzitter, secretaris en penningmeester (en tevens beoogd vice-voorzitter) naar voren kwamen. Samen met de Zuid-Hollandse Huri Sahin en de Fries Teus Dorrepaal mag ik de rol van secretaris in het bestuur in oprichting vormgeven. Nu gaat het serieuze werk beginnen.

Statuten, opstellen van informatievoorzieningen, een logo laten ontwerpen, social media inrichten, kortom: het hele circus. De streefdatum voor de presentatie aan de leden is vastgelegd op 1 juli 2017, de vergaderfrequentie is inmiddels opgeschroefd en het enthousiasme wordt steeds groter. De geboorte van de beroepsvereniging Statenleden is een feit. Zij zal de naam ‘StatenlidNu’ gaan voeren. De informatie over het hoe en wat hebben de Statenleden inmiddels ontvangen. Samen willen wij het doel zoals deskundigheidsbevordering en rechtspositie handen en voeten geven en ik zie uit naar mooie resultaten in de aankomende jaren! Graag ontmoeten wij jullie op 1 juli 2017 bij de feestelijke startbijeenkomst!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.