Factsheets monitor integriteit en veiligheid per provincie

Gepubliceerd op 28 november 2022 om 12:22

Het ministerie van BZK heeft I&O Research gevraagd de cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 uit te splitsen per provincie. Er zijn 12 factsheets ontwikkeld die per provincie een duidelijk beeld schetsen van de stand van zaken rondom de veiligheid en integriteit van politici in die specifieke provincie. Per provincie worden de cijfers steeds per thema vergeleken met de landelijke cijfers. De factsheets per provincie zijn hier te downloaden.

 

Lees ook het eerdere nieuwsbericht over de stijging van agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies