Masterclasses

Nieuwe masterclass

Welk onderwerp kiest u voor een nieuwe masterclass voor Staten- en commissieleden? Statenlidnu gaat in het najaar een nieuwe masterclass organiseren. We zijn benieuwd naar welk onderwerp u het meeste aanspreekt.


Masterclass Staten, Statenleden en stakeholders

Over provinciale volksvertegenwoordiging in onze netwerksamenleving

Statenleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat klinkt zo eenvoudig: Statenleden luisteren naar de wensen van de inwoners van hun provincie, besluiten namens hen wat er moet gebeuren, de Gedeputeerden voeren het uit en namens de bevolking houden de Statenleden weer de vinger aan de pols. Het is echter minder eenvoudig dan het lijkt. In de praktijk leven er allerlei vragen:

 • Want wat vertegenwoordigt een Statenlid eigenlijk: zijn partij, zijn regio, zijn kiezers, de hele bevolking, het algemeen belang….?
 • Hoe kunnen Statenleden en Staten omgaan met allerlei mensen en organisaties die zelf zich willen laten horen in de provinciale politiek, zoals in het kader van de Omgevingsvisie?
 • Hoe betrekken Statenleden en Staten de stakeholders bij netwerksamenwerking en grootschalige projecten, zoals de Regionale Energiestrategie?

Dat zijn vragen die in de masterclass Staten, Statenleden en stakeholders aan bod komen. Die Masterclass biedt zo essentiële informatie hoe je als Statenlid kan optreden in een samenleving waar directe participatie en netwerksamenwerking centraal staan.


Praktische informatie

De masterclass bestaat uit drie avondsessies van 19.30-21.30 uur.

 • De eerste reeks was op 5 en 19 november en 10 december 2020.
 • De tweede reeks was op 13 januari en 27 januari en 10 februari 2021.
 • De derde reeks was op 29 maart en 12 april en 10 mei 2021.

De opzet is kleinschalig, zodat eigen reflecties en dialoog de ruimte krijgen. De masterclass is online, zodat iedereen mee kan doen. Een korte intake gaat aan de masterclass vooraf om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vragen van de deelnemers. De thema’s van de drie avondsessies zijn als volgt:

 • Sessie 1: De baas van de provincie en dan? - De rol van Staten en Statenleden
  • De verhouding tussen de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
  • Vormen van volksvertegenwoordiging
 • Sessie 2: Stakeholders in provinciaal beleid betrekken
  • Wie stakeholders (kunnen) zijn
  • Vormen van betrokkenheid van stakeholders
 • Sessie 3: De democratische waarde van stakeholders
  • De democratische bijdrage en belangen van stakeholders
  • De verhouding tussen volksvertegenwoordiging en stakeholders

De masterclass is speciaal ontwikkeld voor Statenleden in opdracht van Statenlidnu. Provincie-experts Harmen Binnema en Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht verzorgen de masterclass. Zij publiceerden eerder het boek Provinciale Politiek: De provincies democratisch getoetst.


Aanmelden?

Meld je aan voor via info@statenlidnu.nl. Let op inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor leden is de masterclass gratis (voor niet-leden kost deelname €250). Deelnemers verkrijgen een certificaat van deelname.