Veranderende werkwijzen Provinciale Staten Noord-Brabant


Sinds september 2020 is Hermen Vreugdenhil bestuurslid bij Statenlidnu. Vanuit deze rol komt hij graag op voor de belangen van statenleden. Daarnaast is hij fractievoorzitter voor de Christenunie-SGP in de staten van de provincie Noord-Brabant. We spreken hem over de vernieuwende werkwijzen van de Brabantse Provinciale Staten.

Hermen: “Hoe kunnen we actiever zijn buiten het provinciehuis? En hoe kunnen we onze Statenvergaderingen effectiever en efficiënter inrichten? Dat waren vragen waar wij ons enkele jaren geleden over bogen. Wij zochten een manier om meer tijd vrij te maken voor onze volksvertegenwoordigende rol. In het Brabant Advies staan handvatten voor een nieuwe manier van werken. We zoeken naar meer verbinding met inwonersinitiatieven, organisaties en bestuurlijke netwerken. Ik vind het heel goed dat we meer naar buiten gaan om ideeën en behoeften bij inwoners en organisaties ophalen. De zichtbaarheid van de Staten wordt groter en de Brabantse inwoner is meer betrokken. Ik licht het graag toe met voorbeelden.

Bestuurlijk paviljoen op ProefMei in Bergen op Zoom
We waren als staten aanwezig bij het culinaire en culturele evenement ProefMei in Bergen op Zoom. Hier heeft de provincie een paviljoen om in gesprek te gaan met voorbijgangers en geïnteresseerden.  We zijn vaak gewend om pas het gesprek aan te gaan als we al vastomlijnde plannen hebben. Op deze manier hebben wij  heel open met  belangstellenden en betrokkenen kunnen spreken over o.a. de energietransitie in Brabant. Hoe gaan we ermee om? Waarmee moeten we als provincie rekening houden? We staan dan nog meer blanco tegenover een onderwerp wat maakt dat je meer open staat voor andere invalshoeken. Ik vind dat persoonlijk heel inspirerend. Normaal is het vanuit Bergen op Zoom dik een uur rijden naar provinciehuis. Sluit je aan bij een lokaal evenement dan zoek je de inwoners ook echt op.

De discussie over megastallen
Een ander typerend voorbeeld was de megastallendiscussie in Brabant. Dit was een burgerinitiatief dat heel goed door de griffie gefaciliteerd is. Iedereen kon meepraten en meedenken over dit vraagstuk. Het werd een mooi debat met effectieve uitkomsten. Het is een vernieuwende en spannende werkwijze om als Staten ook echt open te staan voor een dergelijk initiatief. Als je ervoor open staat, kunnen burgers de koers echt verleggen. Dat geldt voor insprekers veel minder. Als de besluiten er al liggen, dan krijg je hooguit een puntje en een komma gewijzigd.

Young professionals betrekken in labs
Bij grote vraagstukken betrekken we jongeren, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Brabantse omgevingsvisie. Jongeren hebben toch een andere kijk en brengen frisse ideeën. Ik ben zelf voorzitter van de werkgroep die de implementatie van de Omgevingswet vanuit de Staten begeleidt. Bij het schrijven van de omgevingsvisie hebben we de young professionals echt de ruimte gegeven, letterlijk de pen in handen gegeven, om met spelers uit het veld deze visie vorm te geven.

Durf het maar eens anders te doen!
Mijn tips voor andere Provinciale Staten: Betrek inwoners vanaf het begin. Vooral bij plannen voor de lange termijn het levert veel op. Het kost je veel tijd maar het levert zoveel op. Breng evenveel tijd buiten het provinciehuis door als binnen. Laat een ander (bijvoorbeeld young professionals) de Visie voor jouw provincie schrijven en niet de ambtenaren. Heb het lef om het anders te doen.”