Bedreiging of intimidatie


Ondersteuningsteam weerbaar bestuur

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Heeft u een onveilig gevoel, maar bent u nog niet geconfronteerd met een concreet incident? Voelt u zich geïntimideerd? Ook Statenleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen terecht bij het ondersteuningsteam weerbaar bestuur via tel. 070-3738314 voor advies en nazorg na incidenten.

 

Factsheet ondersteuningsteam
PDF – 444,0 KB 14 downloads

Factsheet Agressie of intimidatie tijdens jouw werk in de Staten? Melden helpt!

De collectieve norm tegen agressie en geweld is uitgewerkt tot een praktische factsheet voor Statenleden. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waarom de collectieve norm belangrijk is voor het Statenwerk en wat Statenleden en commissieleden kunnen doen als zij met agressie en/of intimidatie geconfronteerd worden. De factsheet kan door Statenleden en commissieleden zelf gebruikt worden, maar ook door de griffier, commissaris van de Koning, of secretaris verspreid worden binnen de organisatie. De factsheet Agressie of intimidatie tijdens jouw werk in de Staten? Melden helpt!  is te raadplegen in de leeromgeving voor Statenleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers.


Collectieve norm tegen agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm voor decentrale politieke ambtsdragers tegen externe agressie en intimidatie ontwikkeld. Decentrale politieke ambtsdragers krijgen helaas steeds vaker te maken met fysiek geweld, intimidatie, bedreiging of scheldpartijen. We mogen agressie en intimidatie niet stil houden. Daarom is er een collectieve norm opgesteld met als uitgangspunt: melden hoort en helpt. Of het nu on- of offline is, misdragingen tegenover ambtsdragers accepteren we niet en moeten altijd worden gemeld. De gehele collectieve norm tegen agressie en intimidatie voor politieke ambtsdragers staat op de website van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers

Voor het doen van een melding of aangifte bij agressie of intimidatie hebben de ministeries van BZK en JenV samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur een praktisch stappenplan opgesteld voor griffiers, secretarissen, voorzitters en anderen die de meldingen van intimidatie en bedreiging van decentrale politieke ambtsdragers oppakken. Het stappenplan zet uiteen hoe je een melding of aangifte begeleidt en waarmee je rekening moet houden. Daarnaast bevat het beknopte achtergrondinformatie over de relevante strafbare feiten en passende alternatieven voor een strafrechtelijke reactie. Het stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers is te raadplegen in de leeromgeving voor Statenleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers.


Toolkit democratische weerbaarheid

Decentrale politieke ambtsdragers manoeuvreren zich in een sterk gepolitiseerd landschap, waar iedere dag belangen worden afgewogen en keuzes worden gemaakt. Maar welke belangen leggen het meeste gewicht in de schaal? En wie beïnvloedt hen (on)bewust bij de dilemma’s die zij voor hun kiezen krijgen? De Toolkit democratische weerbaarheid dient als hulpmiddel om inzicht te krijgen op hoe een (kandidaat-)ambtsdrager kiest en welke bagage zij met zich meedraagt. Aan de hand van de zelftest kunnen ambtsdragers zicht krijgen op de risico’s in hun gemeente, provincie of waterschap. Daarnaast is een gespreksleidraad met werkvormen ontwikkeld om integriteit praktijkgericht te bespreken.

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor politieke ambtsdragers

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar Bestuur.


Persoonlijke verhalen

Statenleden, andere volksvertegenwoordigers en bestuurders vertellen over hoe zij omgingen met bedreigingen of intimidatie, maar ook hoe zij ondersteuning geven aan collega's die te maken krijgen met bedreiging, agressie en intimidatie.


’De beste weerbaarheidstraining is de dialoog’

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt. Maar de ‘belegering’ van het provinciehuis afgelopen zomer, met een bommelding als afsluiter, sloeg alles. In gesprek gaan met zowel de opstandige meute buiten de muren als met verbaal agressieve collega’s in de vergaderzaal is dé remedie.

Lees meer »