Aanzien van het ambt

De basisvoorwaarde voor vertrouwen

Integere politici en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het provinciaal handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ter ondersteuning van onder andere statenleden een handreiking integriteit decentrale politieke ambtsdragers uitgebracht.

Handreiking integriteit politieke ambtsdragers incl modelgedragscodes 3e druk
PDF – 648.8 KB 406 downloads

Moreel kompas

Statenlidnu heeft een handreiking voor statenleden op laten stellen door CAOP. Het is onmiskenbaar dat integriteit een wezenlijk onderdeel is van de kwaliteit van het werk van Statenleden.

Handreiking Moreel Kompas
PDF – 744.3 KB 352 downloads

Zelfscan persoonlijke veiligheid voor politieke ambtsdragers

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het CCV de zelfscan persoonlijke veiligheid gelanceerd. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar Bestuur.