Verslag bijeenkomst in Zwolle

Statenlidnu heeft in september een bijeenkomst die stond in het teken van klimaatadaptatie, energietransitie en participatie. 


Verslag regionale bijeenkomsten in april 2018

Statenlidnu heeft in april 4 bijeenkomsten georganiseerd die u als statenlid kunnen helpen uw rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld zo goed mogelijk te vervullen. De bijeenkomsten stonden in het teken van uw positie, uw kennis en uw vaardigheden. We kijken terug op inspirerende en succesvolle bijeenkomsten. 


Integriteit in de avond - november 2017

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst die samen met het CAOP, de Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuursleden Waterschappen en de Vereniging van Griffiers georganiseerd is. Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De presentaties van de sprekers zijn hieronder te downloaden voor als je er niet bij kon zijn. Ook staat hier een interessant paper. 

Integriteit in de avond - integriteit of integritisme
PDF – 1.1 MB 538 downloads
Integriteit in de avond - reputatiemanagement
PDF – 500.7 KB 451 downloads
Paper Goed bestuur
PDF – 97.2 KB 583 downloads