Aanmeldformulier webinar Wonen en de rol van de Provinciale Staten

De webinar vindt plaats op dinsdagavond 9 april van 19.30 - 20.30 uur. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de webinar de toegangslink.

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Dit komt onder andere door de groeiende bevolking, lange bouwprocedures en beperkte bouwgrond. Voor veel mensen is het daardoor lastig een woning te vinden die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.

Om de woningnood tegen te gaan wil de Rijksoverheid dat er tot en met 2030 maar liefst 900.000 woningen gebouwd worden. Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. De provincie is daarmee een belangrijke schakel bij het vlottrekken van de woningbouw.

De druk is hoog en de belangen zijn groot. Maar de provincie heeft ook een belangrijke taak als het gaat om het bewaken van de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van ons land.

Momenteel vinden er in Provinciale Staten debatten plaats over de indeling van de ruimte in de provincie waaronder het bouwen van veel nieuwe woningen. Waar moet u op letten in uw rol als Statenlid, welke afwegingen kunt u maken, en welke ontwikkelingen spelen er in het land?

Daarover gaat het webinar wonen van Statenlidnu op 9 april, van 19:30-20:30 uur. Boeiende sprekers als Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland, en Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het ministerie van BZK, zorgen dat het kennisniveau van deelnemers aan dit webinar wordt aangevuld en de rol van Provinciale Staten helder uiteen wordt gezet.