Aanmeldformulier webinar Nieuwe Staten, nieuwe provinciale belastingen?

De webinar vindt plaats op dinsdagavond 26 september van 19.30 - 20.30 uur. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voorafgaand de link om de webinar te volgen.

De afgelopen tijd wordt er door de Rijksoverheid en provincies gesproken over een nieuw belastinggebied. De huidige opcenten staan op de tocht als belangrijke inkomstenbron voor provincies. Enerzijds door de komst van elektrische voertuigen en anderzijds door de kilometerheffing die het kabinet eerder heeft aangekondigd. Maar wat wordt het alternatief? Bijzonder Hoogleraar Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden neemt u mee in de wereld van de alternatieven. Welke opties liggen voor om de toekomst van de provinciale belastingen vorm te geven? Een werkgroep in opdracht van twee ministeries heeft eerder gewerkt aan alternatieven. In de webinar wordt u bijgepraat over de laatste actualiteiten, zodat u deze discussie in Provinciale Staten met een goed gevulde rugzak kunt voeren. Want zonder inkomsten geen uitgaven!