Aanmeldformulier webinar Grip op de omgevingswet: waar gaan de Staten over?

De webinar vindt plaats op dinsdagavond 28 november van 19.30 - 20.30 uur.

Op 1 januari wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor u als Statenlid gaat dat grote gevolgen hebben. Hoe zat het ook alweer met die nieuwe wet? Welke veranderingen voor provincies komen er? En vooral: hoe kun je als Statenlid grip houden op belangrijke onderwerpen? Tijdens het webinar van Statenlidnu op 28 november krijgt u in een uur alle relevante informatie. 

In dit webinar gaan we ook in op landelijke ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, de Nationale Omgevingsvisie en de landelijke opdracht die provincies hebben gekregen om een ruimtelijke puzzel te maken. 

Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft biedt inzicht in het fenomeen gebiedsontwikkeling. Dit raakt aan tal van provinciale portefeuilles: ruimtelijke ordening, wonen, landelijk gebied, mobiliteit, energie, klimaat en duurzaamheid. Dhr. Verdaas is recent voorgedragen als opvolger van Deltacommissaris Peter Glas.   

Peter Jasperse, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen bij het IPO, licht toe wat er verandert voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de invoering van de omgevingswet en gaat in op de wisselwerking tussen gemeenten en provincies.

Samen met Odile de Man, Statenlid in Utrecht, zoomen we in op de rol van een Statenlid en Provinciale Staten bij de omgevingswet met concrete tips om uw ambt zo goed mogelijk in te vullen. Edo Kort - Programmamanager Nationale Omgevingsvisie Ministerie BZK praat u bij over de Nationale Omgevingsvisie en de ruimtelijke puzzel.