Online informatiebijeenkomst rechtspositie Statenleden

Op dinsdagavond 23 mei van 19.30 - 20.30 uur organiseert Statenlidnu in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een online informatiebijeenkomst over de rechtspositie van Statenleden.

De rechtspositie van Statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van Statenleden. In het Rechtspositiebesluit  en de Rechtspositieregeling is de rechtspositie van Statenleden verder uitgewerkt. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaan we in op verschillende onderwerpen van de rechtspositie van Statenleden en commissieleden zoals vergoedingen, onkosten en de vervangingsregeling.

 

Aanmeldformulier informatiebijeenkomst rechtspositie Statenleden 

Dinsdagavond 23 mei van 19.30-20.30 uur