Online college Staatsinrichting

Op donderdagavond 11 mei van 19.30 - 20.30 uur geeft Hansko Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, een online college over de rol en bevoegdheden van de provincie in het staatsbestel, onder de titel: ‘de herontdekking van de provinciale bestuurslaag’. Steeds vaker wordt de provincie betrokken bij de vormgeving van rijksbeleid (stikstof, wonen). Wat betekent dat voor Provinciale Staten? Op welke wijze kunnen zij invloed uitoefenen op dat beleid? Broeksteeg zal verder ingaan op de rol van de provincie in de regionale samenwerking en de verhouding tot het Rijk, waterschappen en gemeenten. Welke toekomst hebben provincies?


Aanmeldformulier Online college Staatsinrichting door Hansko Broeksteeg Donderdagavond 11 mei van 19.30-20.30 uur