Online bijeenkomst 'hoe houdt u als Statenlid grip op de inkomsten en uitgaven van de provincie?'


Binnenkort wordt in elke Provinciale Staten de jaarrekening besproken. Een belangrijk moment in de planning en control cyclus. Maar hoe krijgt u grip en sturing op meerjarige beleidsprogramma’s, investeringen en grote projecten? Zowel in de verantwoording als ook ter voorbereiding op een nieuwe begroting?


In deze online bijeenkomst geeft Henk Boshove u verdiepende inzichten die u goed kunt gebruiken in uw rol als Statenlid. Niet alleen voor woordvoerders financiën of fractievoorzitters, maar ook voor alle andere collega-Statenleden. Zaken die zowel voor nieuwe als ook voor ervaren Statenleden interessant zijn en die input opleveren voor het werk in de Staten.


De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Welke keuzes heeft u en hoe zijn keuzes al gemaakt? Wat betekent dit voor de opzet van en werken met de programmabegroting en jaarstukken? De kaders van Provinciale Staten en spelregels tussen PS en GS hebben grote invloed op mogelijkheden voor sturing en grip. Wat moet of kunt u daarmee als Statenlid?
  • Anders kijken naar de planning & control cyclus. Hoe kunt u de samenhang herkennen tussen de jaarrekening, begroting en andere financiële documenten? Meerjarige kijklijnen leiden tot andere inzichten en andere invulling van de kaderstellende en controlerende rol van PS.
  • Relatie tussen reserves/voorzieningen, investeringen, risico’s en beleid. Provinciale Staten stellen doelen vast. Reserves, voorzieningen en investeringen worden ingezet om die doelen te bereiken. Maar er hangen ook risico’s aan vast. Hoe krijgt u daar voldoende zicht op, zodat het makkelijker wordt om te sturen?
  • De accountant en de auditcommissie. Op welke wijze kunt u gebruik maken van de eigen auditcommissie? Wat is eigenlijk de rol van de externe accountant? Samen leveren zij immers een bijdrage aan de controlerende rol van PS. Maar wat kunt u hiermee en wat doen ze niet?
  • Inzicht in andere provincies. Alle 12 hebben dezelfde landelijke regelgeving. Toch zijn er de nodige verschillen in de planning en control cyclus. Aan de hand van concrete voorbeelden worden enkele interessante verschillen behandeld. Het maakt duidelijk dat er ruimte is voor eigen keuzes die meer aansluiten op wat PS wenst of nodig heeft.

Aanmeldformulier online bijeenkomst - donderdagavond 16 mei van 19.30 - 21.00 uur