Dé vereniging voor Statenleden!

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Ruim 493 van de 566 Nederlandse Statenleden zijn lid van Statenlidnu. Van de meeste provincies zijn Provinciale Staten gezamenlijk lid van de vereniging. Word ook lid van Statenlidnu: de Nederlandse vereniging voor Statenleden!


Agenda


Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

 

14 december 2021
7 december 2021

Webinar stikstof en je rol als Statenlid

Op dinsdagavond 25 januari 2022 van 19.30 – 20.30 uur organiseert Statenlidnu een webinar over stikstof en uw rol als Statenlid in dit dossier. Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en de uitvoering van maatregelen, zoals investeringen in herstel van natuur en maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur met minder stikstof belasten.

Lees meer »
29 november 2021

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Gelderland deel 8 van 12

Corrie-Christine van der Woude werkt al ruim 25 jaar als interim-manager voor de gemeenten Ede, Nijmegen en Rotterdam. Ze begon haar politieke carrière als volksvertegenwoordiger bij het waterschap. Sinds de vorige provinciale bestuursperiode is ze VVD-statenlid in de provincie Gelderland. Corrie-Christine is een echte liefhebber van het openbaar bestuur en dol op veranderingen en doorontwikkelingen. We spreken met haar over innovatieve werkwijzen in de provincie Gelderland.

Lees meer »
26 november 2021

Webinar Sterke Staten

Als Statenlid wil je scherp zijn. Om de financiën goed te kunnen controleren. Om de energietransitie vorm te geven. Om te zorgen voor een goed busnetwerk in jouw provincie. Je wilt er voor je kiezer alles uit halen en zorgen dat zaken echt in beweging komen. Goed debatteren, inspirerend spreken, zodat woorden tot daden leiden. Goede ondersteuning van hulptroepen is bij je werk als Statenlid gewenst en nodig.In de webinar Sterke Staten praten we verder over de instrumenten die je zelf als Statenlid in kunt zetten en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. Waarom zijn hulptroepen belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Wat mag je ervan verwachten? Er is een praktische handreiking gemaakt met daarin het overzicht van wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen die beschikbaar zijn. We gaan tijdens het webinar in gesprek met Statenleden, een Statengriffier en een onderzoeker.Wil je meer weten over hulptroepen die je kunnen helpen bij je werk als Statenlid? Sluit dan aan om live mee te kijken en te praten tijdens de webinar op 14 december van 19.30-20.30uur. Het webinar is interactief. Als kijker kun je vragen stellen die zoveel mogelijk tijdens de uitzending worden beantwoord.

Lees meer »
18 oktober 2021

Webinar weerbaarheid en integriteit

Op donderdag 18 november organiseren Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid. Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar deel te nemen!Tijdens dit webinar vertellen Statenlid Karin Jeurink (Gelderland) en raadslid Sonja Wagemans (Gemeente Bergeijk) over hun ervaringen. Wat hebben zij meegemaakt, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad? Renée Wiggers, Statengriffier Overijssel, en John Berends, Commissaris van de Koning Gelderland, nemen u mee bij wie u terecht kunt en wat anderen voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u handvatten en tips die helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin u als politiek ambtsdrager onveilig voelt. De webinar wordt geleid door Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu. Via onderstaande button kunt u zich aanmelden of download rechts de officiële flyer welke u kunt delen met uw netwerk. De digitale link voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de webinar. Graag tot 18 november!Namens het bestuur,Statenlidnu, Gelderland Academie en Netwerk Weerbaar Bestuur

Lees meer »