Aankondiging netwerkevenement: Vrouwen in het bestuur!

Netwerkevenement voor vrouwen in het bestuur: meld u aan!

Het vrouwenkiesrecht bestaat 100 jaar. Ondanks dat er een hoop is verbeterd ten aanzien van de positie van vrouwen is er nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur. Dit kabinet heeft het streven dat in de toekomst tussen de 40% en 60% van de functies wordt bekleed door vrouwen.

Voor wie een carrière in de politiek nastreeft is een goed netwerk van onschatbare waarde. Vanuit die gedachte willen we graag vrouwen uit alle bestuurslagen met elkaar laten kennismaken. Het thema van de middag is ‘het behoud en doorstroom van vrouwelijk talent in politiek en bestuur’. Graag nodigen wij jou op maandag 16 december uit om bij dit eerste netwerkevent aanwezig te zijn, met elkaar van gedachten te wisselen en actief mee te praten over dit onderwerp.

Laat je inspireren door een talkshow waarin politici uit verschillende bestuurslagen en van verschillende politieke kleuren met elkaar in gesprek gaan over hun carrière en de keuzes die ze daarin hebben gemaakt. Cabaretier en politiek historica Eveline van Rijswijk neemt je mee in haar scherpe onewomenshow ‘De premiere’, over 100 jaar vrouwen in de politiek. Daarna ga je in gesprek door middel van een interactieve ‘aanTafel’ sessie met Ineke Hurkmans, waar je stil kan staan bij jouw volgende stap!

Na dit leuke programma is er tijd om nieuwe interessante mensen te ontmoeten tijdens de netwerkborrel. Je bent daar welkom voor drinks & bites en een goed gesprek. Maar ook horen we graag waar jij ondersteuning of expertise bij kunt gebruiken om je politieke carrière te waarborgen.

 

Praktische informatie

 

PROGRAMMA


 15.00 uur - 15.30 uur Inloop met koffie/thee

 15:30 uur - 17:30 uur Inhoudelijk programma


 o.l.v. dagvoorzitter Diana Matroos (presentator/journalist) met bijdrage van o.a.

 * Julia Wouters (auteur 'De zijkant van de macht')
*  Maria Kranendonk (onderzoeker aan de UvA)
*  Jannet Vaessen (directeur-bestuurder WOMEN Inc.)
 * Eveline van Rijswijk (onewomanshow ‘De Première’)
*  Ineke Hurkmans (Jump Movement)


Vervolgens gaan we in gesprek met verschillende vrouwen uit politiek en bestuur, met onder meer:

*   Erica van Lente (burgemeester Dalfsen)
*   Monica den Boer (Tweede Kamer)
*   Erika Spil (wethouder gemeente Bunnik)
*   Mirjam de Blécourt (Eerste Kamer)
*   Sylvana Simons (gemeenteraadslid Amsterdam)

 

 17:30 uur - 19:30 uur Netwerkborrel

We hopen je 16 december te zien in Amersfoort! Meld u hier aan.

Deze eerste netwerkbijeenkomst Vrouwen in politiek en bestuur wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie in samenwerking met WOMEN Inc.

Lees meer »

Terugblik IPO-congres

Videoverslag IPO-congres

Het IPO heeft een terugblik samengesteld over het congres. Bekijk onder andere de voorbeschouwing van voorzitter Theo Bovens hier.

Vraaggesprek voorzitter Theo Bovens

Verbinding zoeken, dat is volgens Bovens precies waar het vandaag om gaat. Het verbinden van provincies met elkaar en met de nationale politiek. Theo Bovens vertelt hoe hij een jaar geleden vrij plotseling voorzitter werd van het Interprovinciaal Overleg. Direct merkte hij dat er in zijn provincie en vermoedelijk ook in andere provincies veel in wij-zij termen werd gesproken. Dat wil Bovens veranderen. Hij is op zoek naar een gezamenlijke spirit. “Als je hier rondkijkt, dan ís dit het IPO. Deze 550 mensen. Dit is het. Hier zit de provinciale politiek bij elkaar. Laten we daarom ophouden met zeggen ‘zij van het IPO’. Wij zijn gewoon zelf het IPO.”  

Lees verder via de website van het IPO...

Waar ontmoeten we elkaar in 2020?

Aan het einde van het energieke en inspirerende congres wordt het best bewaarde geheim van de Provinciale Staten onthuld. De volgende locatie zal in Brabant zijn!

Lees meer »

IPO-congres: netwerken, vergaderen en kennis opdoen

IPO-congres: netwerken, vergaderen en kennis opdoen

Dinsdag 1 en woensdag 2 oktober vond het IPO-congres plaats waarbij onze Algemene Ledenvergadering tussendoor gehouden werd. De locaties waren Der Aa-kerk, Provinciehuis Groningen en de Martini-kerk. Een drukbezocht congres waarbij we twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen.

 

Lees meer »

Argumentenfabriek zoekt Statenleden!

Denk jij mee over de rol van Statenleden bij de Regionale Energiestrategie?

Welke rol hebben Statenleden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Om Statenleden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn Statenlid.Nu en De Argumentenfabriek op zoek naar provinciale experts die hierover mee willen denken. We zoeken Statenleden, griffiers, en provincieambtenaren die deel willen nemen aan een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op.

 

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

 

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 de opwekking van duurzame elektriciteit en de aansluiting van huizen en gebouwen op duurzame warmte gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de Statenleden in dit proces? Hoe kunnen Statenleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

 

Het Programma Democratie in Actie en Statenlid.Nu willen investeren een sterk Provinciaal bestuur en willen Statenleden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we een denksessie hierover, met Statenleden, griffiers, provincieambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die Statenleden helpen om te begrijpen wat de RES omvat en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, deze is hier te bekijken.

Lees meer »

ALV 1 oktober

Voor in de agenda: ALV op 1 oktober van 18:00 - 19:00 tijdens het IPO-congres

De ALV vindt simultaan plaats met het IPO-congres dat 1 en 2 oktober plaatsvindt in Groningen. Op dezelfde locatie hebben wij een ruimte tot onze beschikking op dinsdag 1 oktober van 18:00 - 19:00, waarna het congres aanvangt om 19:00. De locatie is de koffiekamer in het Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Begroting 2020 en vaststellen van de contributie 2020 (wordt op de vergadering gepresenteerd)
4. Toelichting ontwikkelingen m.b.t. vergoeding en rechtspositie van Statenleden 
5. Toelichting digitaal leerplatform voor Statenleden, commissieleden en fractiemedewerkers
6. Afscheid bestuursleden

  • Teus Dorrepaal
  • Lucia van Milaan

7. Benoemen nieuwe bestuursleden

  • Toelichting proces
  • Voordrachten 

Volgens artikel 9 van de statuten doet het bestuur een of meerdere bindende voordrachten. De volgende personen zullen tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgedragen als lid van het bestuur van Statenlidnu.

  • Rosalie Bedijn, lid van Provinciale Staten Zuid-Holland
  • Rendert Algra, lid van Provinciale Staten Fryslan  

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Lees meer »

Aftrap bijeenkomsten 2019-2023

Geslaagde Statenlidnu bijeenkomst te Limburg!

Door Aimée van der Ham

Vandaag was de aftrap van bijeenkomsten bij de Provinciale Staten periode 2019-2023 door StatenlidNu.


We waren te gast bij het Gouvernement van Limburg. Twee leden van het bestuur, Teus Dorrepaal en Aimée van der Ham, hebben een presentatie gehouden over de rol van StatenlidNu. Wat doen we en waarvoor kunt u bij ons terecht. Er is uitgebreid stil gestaan bij de vergoeding van Statenleden en de veranderde reiskosten. Een levendige discussie hierover met en door de aanwezige Statenleden maakte weer duidelijk hoezeer dit onderwerp leeft.

Daarbij is de rol van PS en tijdsinvestering besproken. Het onderzoek wat eind september start is straks een belangrijke graadmeter.


Het tweede deel van de middag was mevrouw Anouk Bollen aanwezig als gastspreker vanuit ITEM. Ze heeft een bevlogen verhaal gehouden over grensproblematiek, kennis en kansen daarin. Ook dit onderwerp maakte de tongen los en het werd een mooi en interactief verhaal met veel praktijk voorbeelden. De tijd bleek eigenlijk te kort maar 15.45 uur zijn we na deze geslaagde middag het weekend begonnen.

Lees meer »

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het aftreden van een aantal bestuursleden die gestopt zijn als Statenlid.

Is dit iets voor jou? Of wil je eerst meer informatie?

Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl.

 

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 13 september. De nieuwe bestuursleden worden in oktober 2019 tijdens de ALV benoemd.

Lees meer »

Interview Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal

“Online leeromgeving scheelt maanden aan inwerktijd voor nieuwe Statenleden en waterschapsbestuurders”

Website lokale-democratie.nl heeft onlangs een interview gepubliceerd met Femmy le Clerq-Westhuis en Teus Dorrepaal. Lees het interview hieronder!

Datum 02-07-2019

Statenleden en waterschapsbestuurders kunnen sinds dit jaar via een online leeromgeving bijblijven op hun vakgebied. Betrokkenen van het eerste uur Femmy le Clerq-Westhuis (oud-lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Teus Dorrepaal (oud-Statenlid provincie Fryslân) vertellen over de aanleiding, het verloop en hun dromen voor de toekomst van het digitale leerplatform.

www.leerplatformstatenleden.nl en leeromgeving.uvw.nl komen op hetzelfde portal uit, waar je via een menu kunt kiezen voor de gewenste provincie of het waterschap. De omgeving is openbaar toegankelijk. Er is nu ook een module gepubliceerd over de wegen die openstaan voor statenleden en waterschapbestuurders om kennis op te doen en te leren.

Wat was de aanleiding voor de totstandkoming van het online leerplatform?

Teus: “Ik kom uit de onderwijswereld. Bij de start van mijn Statenlidmaatschap in 2012 ontstond vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) het initiatief om een “vakgroep” op te richten voor Statenleden, naar het voorbeeld van de raadsledenvereniging. Bij BZK bleek er behoefte aan zo’n spreekbuis naar alle Statenleden in Nederland. Juist ook voor de Statenfracties die niet landelijk georganiseerd zijn. We wilden een sterk Statenlidmaatschap. Professionalisering is daarbij heel belangrijk. Maar hoe krijg je die kleine 600 Statenleden betrokken? Zo ontstond uiteindelijk het idee voor een e-learningsysteem. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 introduceerde de vereniging voor raadsleden met subsidie van het ministerie van BZK al zo’n systeem Dat voorbeeld heeft statenlid.nu gevolgd”.

Femmy: “Ook ik heb een onderwijsachtergrond, als docent in het voortgezet onderwijs. Toen ik in 2008 werd gekozen als waterschapsbestuurder vond ik dat we als waterschap veel te onzichtbaar waren. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van de cursussen Politiek Actief voor waterschapsbestuurders, in samenwerking met ProDemos. En ook de e-learningmodules dragen bij aan de professionalisering van het vak.”


Wat is er te vinden op het leerplatform?

Teus: “In onze opdracht heeft de VNG academy acht modules ontwikkeld. De laatste module is bijna klaar, die wordt in oktober/ november verwacht. Er zijn modules over de rollen en instrumenten als Statenlid, de provinciefinanciën, de Omgevingswet, maar ook cursussen persoonlijke effectiviteit, timemanagement en onderhandelingstechnieken.”

Femmy: “Het waterschap heeft nu twee modules, over de werking van het waterschap en financiën en de derde, over de rollen voor dagelijks bestuurders, is in voorbereiding. Ik zou graag zien dat we in een aantal modules gelijk optrekken met de provincies. Het mooie is dat ook mensen van buiten, zoals scholen, de modules kunnen inzetten om meer over de werking van het waterschap te leren. ”

Wat is precies de meerwaarde van een online leeromgeving?

Femmy: “De leeromgeving is zowel voorafgaand als tijdens het bestuurderschap van nut. Wat moet ik kunnen, wat moet ik weten? Dit kan via de leeromgeving allemaal op je eigen manier en moment. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Het is niet alleen voor theoretisch, maar ook voor praktisch onderlegde mensen zeer behulpzaam. Ook voor de nieuwe generatie, die alles met telefoon of tablet doet, is dit een uitkomst.”

Teus: “Fracties worden steeds kleiner en je krijgt meer onderwerpen op je bordje als Statenlid. Er is vaak nauwelijks een overdracht, dus je zult je (snel) je eigen portefeuille eigen moeten maken. Er is ook een verschuiving in soort Statenleden, met weinig kennis uit bestuur/ politiek. Die krijgen voor het eerst taaie kost als de Omgevingswet, landbouw en openbaar vervoer, en dan is het toch prachtig dat je deze leeromgeving hebt om snel bij te raken.”

Wat kan er nog verbeterd worden aan de platforms?

Teus: “Om de omgeving aantrekkelijker te maken, willen we haar misschien uitbreiden met zogenaamde community rooms. Hierin kan iedereen, van Zeeland tot Groningen, met elkaar in gesprek rondom thema’s en je kunt er documenten en filmpjes delen. Verder zou de omgeving kunnen worden verrijkt met multimediaprojecten of een gebruikersvolgsysteem.”

Femmy: “Ik zou graag zien dat de modules vraaggericht en participerend worden. En ik zou graag een overkoepelend gedeelte hebben voor alle bestuurslagen. Water en klimaat is bijvoorbeeld voor zowel provincie, gemeente als waterschap van belang. Ook moet de omgeving continu onder de aandacht blijven.”


Hoe had jullie eigen carrière eruit gezien als de platforms er eerder geweest zouden zijn?

Teus: “Ik heb geen politieke achtergrond, dus op bepaalde thema’s zoals financiën of hoe de provincie werkt zou het mij wel enkele maanden hebben gescheeld in het vertrouwd raken met een onderwerp. Dat had me ook een stuk meer zelfvertrouwen gegeven!”

Femmy: “Ik ben al vanaf mijn 18e politiek geïnteresseerd en heb altijd in besturen gezeten. Dus inhoudelijk ben ik al gepokt en gemazeld. Maar ik vind het heerlijk om bij te blijven en kennis te halen en brengen waar we als samenleving rijker van worden. Ik wil heel graag een voetafdruk nalaten voor mensen na ons. Dat is mijn drive. Daar blijf ik voor strijden. Doen en handelen, niet stil blijven staan, maar meegaan!”

 

Lees meer »

E-learning voor Statenleden van start

Statenleden kunnen zich via www.leerplatformstatenleden.nl  toerusten voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan. Het leerplatform voor statenleden is ontwikkeld in opdracht van StatenlidNu, de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en in samenwerking met het IPO. Het platform wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Statenleden houden vaak veel ballen tegelijk in de lucht. Hun gewone baan, het werk voor Provinciale Staten en andere verantwoordelijkheden. “Een goed initiatief,” vindt minister Ollongren (BZK) de e-modules. “Zo komen ook nieuwe Statenleden beslagen ten ijs. Ze spelen een belangrijke rol in dit tijdperk van de energietransitie tot de krappe woningmarkt. Snel op vlieghoogte komen, is belangrijk. Met dit platform kun je bijleren wanneer het jou zelf uitkomt.” Op de nieuwe platforms kunnen ze op een interactieve manier kostenloos actuele informatie en verdiepende kennis opdoen wat voor hun Statenwerk van belang is. 

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu): “Als beroepsvereniging voor Statenleden vinden we het belangrijk dat alle 570 Statenleden in Nederland op een goed voorbereide manier hun werk kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor nieuw gekozen volksvertegenwoordigers maar ook voor de zittende. Het digitaal leerplatform brengt een schat van kennis met zich mee en tips vanuit de praktijk. Hierdoor word je als Statenlid nog beter in staat gesteld om je belangrijke rol als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger in te vullen.”

Modules

Op dit moment zijn er vier van in totaal zeven modules beschikbaar namelijk: Hoe werkt een provincie?, Rollen & Instrumenten, Financiën en Omgevingswet. In juni 2019 komen er ook e-learning modules beschikbaar op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit.

Lees meer »

Onderzoek naar hoogte vergoeding statenleden

De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft aangekondigd dat zij In navolging van het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ samen met de belangenvereniging van Statenleden (Statenlidnu), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, en de belangenvereniging van algemeen bestuursleden van de Waterschappen een onderzoek gaat laten doen naar de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden.

Statenlidnu is blij dat het ministerie de problematiek agendeert. Al is een uitgebreid onderzoek volgens Harold van de Velde, voorzitter van Statenlidnu, eigenlijk niet meer nodig. "Er is de afgelopen jaren zoveel onderzoek uitgevoerd naar de tijdsinvestering van statenleden in verhouding tot hun vergoeding, dat er genoeg informatie beschikbaar is. In het laatst gehouden Nationaal Statenledenonderzoek bleek opnieuw dat de ontevredenheid over de vergoeding is gegroeid. Er is op hele korte termijn daadkracht nodig van de minister om uiterlijk kort na de verkiezingen alle nieuwgekozen statenleden een goede start te geven die ze verdienen.” 

De minister is voornemens om op grond van de onderzoeksresultaten te  beoordelen of een aanpassing van de vergoedingen nodig is. Statenlidnu hoopt dat een onderzoek geen onnodige vertraging oplevert en zoekt nadrukkelijk de samenwerking om tot een goede onderbouwing én actie te komen. De statenleden wachten immers al lang genoeg. 

Lees meer »

Statenleden in het nieuws

'Statenlid is onderbetaald en dus grijs' is de kop boven een artikel in Trouw over de werving van nieuwe statenleden. Aan het woord komen Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) en Hagar Roijackers (lijsttrekker in Noord-Brabant) en Mirjam Wulfse (Groningen). Lees hier het hele artikel.

 

'Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind' is de kop boven een interview op de IPO website met Harold van de Velde. Lees hier het hele interview.

Lees meer »

Podcast: Jonge statenleden aan het woord

“Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Zes jonge statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie die door de provincies met steun van het ministerie van BZK gemaakt is wat erbij komt kijken om statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden. 

Beluister hier de eerste aflevering, ‘Waarom kies je ervoor om de Staten in te gaan?’

Beluister hier de tweede aflevering, ‘De keuze voor een partij en welke consequenties dat heeft’

Beluister hier de derde aflevering, ‘Welke successen je kan boeken in de Staten en hoe de Staten werken’

Beluister hier de vierde aflevering, “Wat betekent het om lid van de Provinciale Staten te zijn?”

Beluister hier de vijfde aflevering, ‘Wat levert het je op en wat leer je?’

Lees meer »