Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd

In haar eindrapport concludeert de Evaluatiecommissie dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan de verwachtingen heeft voldaan. De doelstelling is gehaald om op decentraal niveau digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordigingen mogelijk te maken die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn.

Ook concludeert de commissie dat de Tijdelijke wet een gemengd beeld laat zien op de politiek-bestuurlijke effecten die de Tijdelijke wet heeft gehad op vergaderingen van volksvertegenwoordigende organen. De commissie meent zowel negatieve als positieve effecten te zien.

Uit het evaluatierapport blijkt dat fysiek vergaderen ook in de praktijk de voorkeur blijft houden, al wordt wel nagedacht over een permanente regeling voor bijzondere gevallen. Dat schrijft minister Ollongren ook in een brief aan de Kamer. 

Het formele besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is gepubliceerd. Daarmee is de wet verlengd tot in elk geval 1 maart 2021. Het besluit is hier te vinden.

Lees meer »

Breng provincies meer in positie

Ruimte in regels

Provincies moeten gerevitaliseerd worden als de regionale en democratisch gelegitimeerde bestuurslaag, die taken in het sociale, veiligheids- en fysieke domein kan oppakken. Dat bepleiten ROB-raadslid prof. Caspar van den Berg en secretaris-directeur Rien Fraanje in hun essay 'Ruimte in regels: interbestuurlijke knelpunten en oplossingen voor het sociaal en ruimtelijk domein'. Het essay hebben zij geschreven op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van den Berg en Fraanje stellen vast dat overheden ‘opgavengericht’ willen werken, waarbij het niet meer belangrijk is wie waar precies over gaat. Ook het mantra dat er voor burgers maar één overheid bestaat en dat het voor hen niet uitmaakt wie waarvoor verantwoordelijk is, is populair. Net zo goed is ook multi-level governance, een benadering die in de jaren 1990 in de bestuurswetenschappen opkwam, inmiddels een populair buzz-woord. Het zijn manieren om de complexiteit van de samenleving en maatschappelijke opgaven te aanvaarden, in plaats van die proberen te reduceren met een niet vol te houden adagium van ‘Je gaat erover of niet’.

Tegelijk moeten we de acceptatie van complexiteit niet zodanig willen cultiveren dat we de mogelijkheden om de situatie enigszins te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken onbenut laten, schrijven Van den Berg en Fraanje. En dat is wel wat zij zien gebeuren. Diffuse regionale samenwerkingsverbanden worden opgezet zonder duidelijke democratische structuren en borging, terwijl we in ons land nog steeds beschikken over een regionale en democratisch gelegitimeerde bestuurslaag; de provincie.

Lees meer »

Uitkomsten Nationaal Statenledenonderzoek 2019

Bestuurskundig adviesbureau Daadkracht heeft voor de vierde keer een Nationaal Statenledenonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomst is dat de ontevredenheid over de vergoedingen is gestegen met 13,2%. Onze voorzitter Harold van de Velde ziet dit als een alarmsignaal: “Statenleden zijn met hart en ziel wekelijks aan de slag om hun volksvertegenwoordigende taak uit te voeren. Die inzet en tijdsbesteding laat dat opnieuw weer zien. Dit nieuwe onderzoek laat de trend zien dat de ontevredenheid over de vergoedingen fors oploopt. De ontevredenheid is nog nooit zo hoog geweest. De boodschap van Statenleden is daarmee extra
duidelijk. Statenlidnu hoopt dat de minister en Tweede Kamer snel werk maken van de hogere vergoeding voor Statenleden. Die is broodnodig. Juist om onze democratie gezond en divers te houden.”

 

Van het bureau Daadkracht is een persbericht verschenen. U leest dit bericht hieronder.

Nationaal Statenledenonderzoek 2019:

Lees meer »

Praat mee over de versterking van de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten!

Het ministerie van BZK organiseert digitale bijeenkomsten over de versterking van de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten. Doel van deze bijeenkomsten is om aan de hand van uw praktijkervaringen input te verzamelen voor de Agenda versterking positie ‘raden en staten’. Praat u mee?

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de onderstaande bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst griffiers, maandag 14 december (14.00-16.30 uur)
  • Bijeenkomst raads- en Statenleden, maandag 14 december (19.00-21.30 uur)
Lees meer »

Herinnering: Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van december 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 4 december opgeven via diaservicepunt@vng.nl.

Meer informatie over de begeleidingscommissie van de Quick Scan Provinciale Democratie is hier te vinden.

Lees meer »

De beste bestuurder!

De beste bestuurdersverkiezing

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in 2019, burgemeester Wobine Buijs van Oss in 2018 en Paul Smeulders - toen wethouder van Helmond maar nu Tweede Kamerlid - in 2017. Dat waren de laatste drie bestuurders die werden verkozen tot Beste Bestuurder. Een verkiezing vanuit en door de vakgroep zelf, al elf jaar georganiseerd door Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

Ook in 2020 is er weer een verkiezing. Maar het gaat om meer dan dat. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Want wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? Dat biedt inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien. Dit jaar staat het thema “Digitale Democratie” centraal. De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers leren van elkaar. Wat gaat er goed, en waar liggen de grootste uitdagingen?

Helpt u mee de staat van het ambt in beeld te brengen?

Door het invullen van de vragenlijst onder de aandacht te brengen binnen jullie vereniging, helpen jullie ons de staat van het ambt zo goed mogelijk in beeld te brengen. Alle bestuurders en volksvertegenwoordigers binnen het decentraal bestuur hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. 

Hoe denkt u over bestuurders in uw provincie?

U heeft een uitnodiging in uw mailbox ontvangen om aan te geven hoe u over bestuurders in uw provincie denkt en om eventueel een bestuurder te nomineren voor de titel Beste Bestuurder 2020. Uit deze eerste ronde zal blijken wie de beste bestuurder per provincie wordt. Want vanaf dit jaar volgt uit de eerste ronde niet een top 10, maar een top 13: vanuit elke provincie de beste bestuurder (12), én de beste waterschapsbestuurder (1). Uit deze top 13 kunt u uiteindelijk de Beste Bestuurder van heel Nederland kiezen. 

Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie?

Nieuw onderdeel van het onderzoek naar de beste bestuurders is het onderzoek naar de staat van het ambt. Dit jaar rondom het thema digitale democratie. Want we doen steeds meer digitaal: online delen, opslaan in de cloud en video-vergaderen. Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie? De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar we nog in kunnen groeien. Voor meer informatie over de verkiezing Beste Bestuurder 2020 gaat u naar  www.bestebestuurder.nl. U kunt van 18 november tot 6 december meedoen! 

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op via sabine@necker.nl / 06-330 494 68. Of lees meer over de beste bestuurder-verkiezing op de website.

Lees meer »

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit voor goede ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten

Goede ondersteuning, sterke democratie!

Er moet een duidelijke normering komen voor goede ondersteuning van gemeenteraadsleden en leden van de provinciale staten. Dat staat in het advies 'Goede ondersteuning, sterke democratie' van de Raad. De Raad signaleert dat het werk van decentrale volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren flink is verzwaard. Denk aan decentralisaties in het sociale domein maar ook aan vraagstukken van klimaat, stikstof of energietransitie. Taken zijn complexer en samenwerking is ingewikkelder, omdat er meerdere partijen aan tafel zitten. Meer werk dus, waarbij de ondersteuning is achtergebleven.

Lees meer »

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Hermen Vreugdenhil!

Mijn naam is Hermen Vreugdenhil, vanaf september bestuurslid van StatenlidNu. Na mijn studie land-, water- en milieubeheer op Larenstein in Velp ben ik in Brabant gaan wonen. Eerst in het bourgondische Breda en momenteel wonen we in een mooi dorpje aan de rand van de Biesbosch. Daar ben ik dan ook in de spaarzame vrije uurtjes vaak met de boot te vinden.

 

Naast mijn politieke werk ben ik mede-eigenaar van de Academie voor Openbaar Bestuur. Met docenten die allemaal zelf werkzaam zijn in de praktijk verzorgen wij training, coaching en scholing voor medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, waterschap en provincies op het hele fysieke domein. We zijn dagelijks bezig om ontwikkelingen in wet- en regelgeving te vertalen naar de beroepspraktijk van ambtelijk medewerkers. Zo hoor je nog eens wat er ook allemaal mis en onwerkbaar is in het beleid. Die ervaring kan ik weer mooi meenemen in het politieke werk. 

 

Statenlid in Noord-Brabant: enerverend!

Lees meer »

BZK: Quick Scan Provinciale Democratie!

Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van half november 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 7 november opgeven via diaservicepunt@vng.nl

Lees meer »

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Lester van der Pluijm!

Gelderse Statenlid en kersvers bestuurslid Lester van der Pluijm stelt zich aan u voor!

De drijfveer in mijn werk is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de publieke zaak. Momenteel ben ik werkzaam in het veld van onderzoek en onderwijs, waar het me nauw aan het hart gaat om theorie met praktijk te verbinden. Als bestuurslid van StatenlidNu wil ik bijdragen aan het versterken van de lokale democratie en het dualisme binnen de provincie. Op dit moment ben ik Statenlid in Gelderland namens de Partij voor de Dieren.      

“Wees realistisch, denk het onmogelijke.” Filosofe Joke Hermsen memoreert aan deze spreuk en is voor mij een inspiratiebron in deze tijd. Ik geloof erin dat we onze wereld opnieuw kunnen betoveren. De huidige crisis biedt een nieuw venster om onthaasten en consuminderen écht toe te laten in ons leven en weer op de politieke agenda te zetten. Dat is waar ik persoonlijk voor sta.   

Mijn hoop is dat de rijkheid aan kunst en cultuur in Gelderland en daarbuiten behouden blijft. Cultuur is de motor om het onmogelijke te denken. Ik zou het fantastisch vinden als we vaker kunstenaars (digitaal) betrekken in de provinciehuizen. Hoe mooi zou het zijn om bijvoorbeeld tijdens een vergadering van Provinciale Staten allerlei mimespelers te zien optreden? Een buitenstaander kan een kritische spiegel voorhouden en onze vastgeroeste patronen blootleggen. Spiegelen is uiteindelijk de sleutel van verandering.

Lees meer »

Masterclass voor Staten, Statenleden en stakeholders!

Over provinciale volksvertegenwoordiging in onze netwerksamenleving

Statenleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat klinkt zo eenvoudig: statenleden luisteren naar de wensen van de inwoners van hun provincie, besluiten namens hen wat er moet gebeuren, de Gedeputeerden voeren het uit en namens de bevolking houden de statenleden weer de vinger aan de pols. Het is echter minder eenvoudig dan het lijkt. In de praktijk leven er allerlei vragen:

  • Want wat vertegenwoordigt een statenlid eigenlijk: zijn partij, zijn regio, zijn kiezers, de hele bevolking, het algemeen belang….?
  • Hoe kunnen statenleden en Staten omgaan met allerlei mensen en organisaties die zelf zich willen laten horen in de provinciale politiek, zoals in het kader van de Omgevingsvisie?
  • Hoe betrekken statenleden en Staten de stakeholders bij netwerksamenwerking en grootschalige projecten, zoals de Regionale Energiestrategie?

Dat zijn vragen die in de masterclass Staten, statenleden en stakeholders aan bod komen. Die Masterclass biedt zo essentiële informatie hoe je als Statenlid kan optreden in een samenleving waar directe participatie en netwerksamenwerking centraal staan.

Lees meer »

Oproep: Basismonitor Politieke Ambtsdragers!

De basismonitor: bundel van enquêtes

Onlangs ontvingen alle Statenleden een verzoek om deel te nemen aan de Basismonitor Politieke Ambtsdragers.  Statenlidnu roept Statenleden graag op deze vragenlijst in te vullen.

De Universiteit Twente en Tilburg University hebben deze Basismonitor Politieke Ambtsdragers opgezet om belangrijke kennis te vergaren over politieke ambtsdragers in Nederland. Eén van de doelen van deze enquête is om verschillende bestaande vragenlijsten te bundelen, waardoor ook Statenleden minder belast worden met de hoeveelheid enquêtes die hetzelfde doel dienen.

De basismonitor is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van politieke ambtsdragers die actief zijn in het Nederlands openbaar bestuur. Vorig jaar is deze vragenlijst reeds afgenomen onder alle politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders en burgemeesters) in de Nederlandse gemeenten. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd bij de politieke ambtsdragers in alle Nederlandse provincies en waterschappen.

Lees meer »